zpracování-osobních-údajů-gdpr

Informovaný souhlas zákazníka

Společnost CZECH FLYING LEGENDS, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., informuje kupujícího o následujících skutečnostech:

Správcem osobních údajů je prodávající. Osobní údaje jsou chráněny a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou evidovány v rozsahu jméno, příjmení, adresa kupujícího, telefonický a emailový kontakt. Prodávající výslovně uvádí, že nezpracovává IP adresy návštěvníků eshopu.

Osobní údaje nejsou předávány v rámci ČR třetím subjektům s výjimkou zajištění dopravy zboží (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt), s čímž kupující souhlasí. Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Prodávající informuje kupujícího, že u osobních údajů poskytnutých v rámci této smlouvy je kupující oprávněn kdykoliv požádat o jejich opravu či si od prodávajícího vyžádat písemné potvrzení o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů. Kupující je oprávněn kdykoliv a s okamžitou platností požádat prodávajícího, aby vymazal veškeré osobní údaje kupujícího (s výjimkou osobních údajů spravovaných na základě zákonné povinnosti prodávajícího), které na základě uzavření této smlouvy získal. Osobní údaje dle této smlouvy budou zpracovány po dobu trvání práv z této smlouvy nebo po dobu stanovenou zákonem (účetní a daňové zákonné povinnosti).

 

Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ uděluji kupující souhlas s předáním osobních údajů subjektům zajišťujících dopravu zboží dle této smlouvy a potvrzuje, že mu byly poskytnuty výše uvedené informace. V případě neudělení souhlasu s předání osobních údajů nebude možné kupujícímu zboží dopravit a kupující si jej bude moci vyzvednout na provozovně prodávajícího.

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

CZECH FLYING LEGENDS, .s.r.o.

Tibetská 806/2

160 00 Praha 6

obchod@flying-legends.cz