Ukázková lekce – Zkušební let

Výcviková ukázková lekce. Součástí lekce je krátká teoretická příprava, instruktáž bezpečnostních postupů a letový plán. Následuje 20ti minutová dynamická ukázka letu včetně provedení všech akrobatických prvků. Po letu je provedeno zhodnocení letu. Zájemce pak může pokračovat ve výcviku na jehož konci mu bude vystaveno typové pilotní osvědčení pro MIG 15.

 

Pro objednání ukázkové lekce nás kontaktujte na: miracky@flying-legends.cz

Provedení ukázkové lekce je závislé na počasí.

V případě zájmu o pokračování výcviku na letounu MIG 15 bude částka za ukázkovou lekci odečtena z celkové částky výcviku.

V ceně ukázkové lekce je zapůjčení letecké kombinézy, přilby a videozáznam z letu.

Lety provádíme na letišti Hradec Králové.

Let je prováděn na vlastní nebezpečí.
Podmínkou letu je dobrý zdravotní stav.

Zdravotní stavy vylučující účast na letu jsou:

Kardiovaskulární choroby

Nestabilní AP, klidová stenokardie, stav po infarktu myokardu (nekomplikovaný před 3 měsíci, komplikovaný před 6 měsíci), dekompenzované srdeční selhání, neléčená nebo nedostatečně kompenzovaná arteriální hypertenze a komorová arytmie, koronární bypass či PTCA před 3 měsíci

Respirační choroby

Těžká chronická plicní nemoc (asthma bronchiale)
Neresorbovaný plicní/pleurální výpotek
Stavy s klidovou dušností a cyanózou, klidová hypoxémie
Aktivní bronchospasmus

Choroby nervové – vždy

Psychiatrické nemoci

Stav po cévní mozkové příhodě před méně než 3 měsíci, neléčená epilepsie, nitrolební hypertenze, psychotické stavy, klaustrofobie

Infekční choroby

Všechny nakažlivé choroby, vč. aktivní TBC

Chirurgické zákroky

Stav po chirurgickém zákroku v hrudní či břišní dutině (před méně než 3 měsíci), stav po krvácení v trávicím traktu před méně než 3 měsíci, pneumotorax, přítomnost vzduchu v břišní peritoneální dutině (před méně než 2 měsíci), sádrový obvaz

Choroby ucha, nosu, hrtanu

Akutní zánět středouší či vedlejších dutin, stav po operaci středního či vnitřního ucha (nutné posouzení lékaře ORL), stavy s blokádou Eustachovy trubice

Krevní choroby

Těžká anémie

Oční choroby

Diabetická retinopatie a krvácení do sítnice
Nitrooční chirurgický zákrok (odstranění šedého zákalu před méně než 2 měsíci)

Těhotenství – vždy

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva